Puheenjohtajan kynästä: Lamasta kulttuurin renesanssiin

“Vaikka valo ei tällä hetkellä tunnu loistavan kulttuurialalle, on sille olemassa kasvava tilaus – jos me niin päätämme. Pimeään pohjolaan kulttuurilla on potentaalia tarjota valoa ympäri vuoden ja olla yksi voimatekijä muutoksessa kohti kestävää kasvua ja paremmin voivaa yhteiskuntaa.”, kirjoittaa Keskustan Sivistysseuran puheenjohtaja Arttu Karila.

Hilkka Kemppi – Johtava sivistyspuolue 2030

“Jo sata vuotta sitten Keskustassa linjattiin, että ihmisyyden kehitystarve ja sen edellytykset on pantava kaiken uudistuksen pohjaksi. Aikana, jolloin ääripäät korostuvat yhteiskunnassa ja esimerkiksi ihmisoikeudet eivät ole itsestään selvä asia, tämä periaate on ajankohtaisempi kuin koskaan.”

Lue kansanedustaja, varapuheenjohtajaehdokas Hilkka Kempin vastaus Sivistysseuran kirjoitushaasteeseen.

Petri Honkonen – Keskustalaisesta sivistyskäsityksestä

“Sivistys on samaan aikaan jokaisen meidän oikeus, mutta ennen kaikkea se on elämän perusta. Kyse on Santeri Alkiota mukaillen koko elämän jatkuvasta ihmisyyden kehityksestä. Se on suurempi kokonaisuus kuin muodollinen koulutus tai tutkinto. Sivistys on ihmisen kasvamista täyteen mittaansa omaehtoisen itsensä kehittämisen kautta.”

Lue kansanedustaja, puheenjohtajaehdokas Petri Honkosen vastaus Sivistysseuran kirjoitushaasteeseen.

Pasi Kivisaari – Sivistykseni rajat ovat maailmani rajat

“Kuten keskustalaisuus, sivistys on minulle ylisukupolvista, ihmistenvälistä ja käytännöllistä luontosuhdetta. Sivistys luo tulevaisuutta. Hyvässä tulevaisuudessa on ymmärrys siitä monitahoisesta elämän kokonaisuudesta, jonka osaksi omakin polkumme asettuu.”

Kansanedustaja Pasi Kivisaaren vastaus Sivistysseuran kirjoitushaasteeseen koskien sivistystä.

Ihmisyydestä ja sen kasvusta

“Kun aineellinen yltäkylläisyys valtaa alaa on kysymys siitä, miten tämä jatkuva tarve kokea mielihyvää saadaan ohjattua uusiksi, kestävälle uralle.

Jos uskoo ihmisen kykyyn kasvaa ja kehittyä, alkaa toivo huomiseen paistamaan hieman kirkkaammin. Itse kuulun ainakin tähän joukkoon. Ja jos ihminen kykenee oppimaan johonkin tiettyyn käyttäytymismalliin, kykenee hän myös oppimaan tästä pois.”

“Demokratia kuolee pimeydessä”

“Viime viikosta keskustelua on herättänyt ilmoitus Vihreän Langan lakkauttamisesta. Poliittinen puolue Vihreät teki päätöksen oman rahallisen tukensa vetämisestä lehdeltä, jolloin taloudellisia edellytyksiä lehden jatkamiselle ei enää ole. Vuodesta 1983 julkaistun Vihreän Langan viimeiset numerot ilmestyvät joulukuussa.

”Tämä on tappio tavallisille suomalaisille”, kirjoitti Suomenmaa asiasta. Sanoihin on helppo yhtyä.”