Puheenjohtajan kynästä: Lamasta kulttuurin renesanssiin

“Vaikka valo ei tällä hetkellä tunnu loistavan kulttuurialalle, on sille olemassa kasvava tilaus – jos me niin päätämme. Pimeään pohjolaan kulttuurilla on potentaalia tarjota valoa ympäri vuoden ja olla yksi voimatekijä muutoksessa kohti kestävää kasvua ja paremmin voivaa yhteiskuntaa.”, kirjoittaa Keskustan Sivistysseuran puheenjohtaja Arttu Karila.

Vierailijablogi: Opettajat ovat tulevaisuuden kulttuurillisia muovaajia

“Yliopistojen ja päättäjien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä juuri meidän, opettajaksi opiskelevien kanssa. On tärkeää huomioida opiskelijoiden huoli työelämään valmistavan koulutuksen riittämättömyydestä ja vähyydestä. Kuuntelemalla opiskelijoita saamme ajankohtaisimman palautteen koulutuksen kehittämistä varten.”, kirjoittaa Suomen opettajaksi opiskelevien liiton, SOOL ry:n, liittohallituksen jäsen Joona Koivisto.