Vierailijablogi: Opettajat ovat tulevaisuuden kulttuurillisia muovaajia

“Yliopistojen ja päättäjien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä juuri meidän, opettajaksi opiskelevien kanssa. On tärkeää huomioida opiskelijoiden huoli työelämään valmistavan koulutuksen riittämättömyydestä ja vähyydestä. Kuuntelemalla opiskelijoita saamme ajankohtaisimman palautteen koulutuksen kehittämistä varten.”

Läpi elämäni, opettajat ovat auttaneet minua niin kouluun, kuin elämään liittyvissä asioissa. Opettajuus oli minulle lapsesta saakka haave. Hakiessani opiskelemaan luokanopettajaksi VAKAVAkokeen kautta keväällä 2016 epäonnistuin täysin. Pohdin unelmapaikan menneen sivusuun ja aloin jo miettimään varasuunnitelmaa. Tuon alhon aikana, en olisi villeimmissä unelmissanikaan olisi uskonut, että vain kolme vuotta myöhemmin olisin opettajaksi opiskeleva, saatikka Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL ry:n hallituksessa.

SOOL ry, eli Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto, on aktiivinen ja vaikuttava järjestö, joka edustaa valtakunnallisesti yli 7000 opettajaksi opiskelevaa. Koen, että tämän järjestön myötä opiskelijoiden ajankohtainen palaute saadaan kuuluviin aivan yhteiskunnan ylemmillä päättävillä tahoilla. SOOL:in yhteistyö OAJ:n ja poliitikkojen kanssa tuo tuoreen näkökulman heille, jotka koulutuksesta päättää.

Tulevaisuudessa tämänhetkiset SOOL:ilaiset ovat opettajia, jotka opettavat Suomen tulevia päättäjiä, johtajia ja vaikuttajia. Opettajan vaikutus nuoren tukena ja turvana on valtava, jonka vuoksi meidän on panostettava nykypäivän opettajankoulutukseen ja opiskelijoihin.

Haluan allekirjoittaa otsikon mukaisesti termiä muovata. Tämän termin voi liittää niin kuvaamataitoon tai taiteeseen kuin muovailuvahaan. Uskon, että tulevaisuuden nuoret ovat sitä “muovailuvahaa” jota on mahdollisuus muovata oikeaan suuntaan. Nuoret tulevat tekemään omat valintansa ja luomaan omat elämänsä, mutta me tulevat opettajat voimme antaa heille työkaluja ja innostaa heitä tekemään rohkeita päätöksiä. Opettajat muodostavat ikään kuin pöydän reunat, jolla muovailuvahaa muovataan. Heillä on mahdollisuus estää nuoren tippuminen yhteiskunnan ulkopuolelle ja opettaa nuorille elämäntaitoja, jotka auttavat nuorta pitkälle. Näitä taitoja ovat muun muassa kulttuuritaidot, joita voidaan opettaa kulttuurikasvatuksen avulla.

“Musiikinopettamisen opiskelun määrä ja laatu eivät ole olleet riittäviä. Jos tulevat opettajat eivät koe olevansa riittävän päteviä opettamaan musiikkia, kulttuurikasvatus vaarantuu.”

Kulttuurikasvatuksen rooli on etenkin minulle sydämen asia, jota aion kaudellani SOOL:in hallituksessa ajaa. Pienillä teoilla kulttuurikasvatuksen puolesta voimme innostaa nuoret uuteen harrastukseen, joka voi siivittää heidät jopa uralle kulttuurin pariin. Sivistys ja kulttuuri kulkevat käsi kädessä. Kulttuuri on nykyään monimuotoisempaa kuin koskaan ennen eikä se koske pelkästään tiettyjä kulttuurin osa-alueita. Kaikki kulttuuri on yhdenvertaista ja jokaisella tulisi olla mahdollisuus löytää oma kulttuurin muoto. Nykyään kulttuuria voi olla esimerkiksi Minecraftvideopelimaailmassa luodut rakennelmat tai vaikkapa ASMR-videot ja äänitteet. Kulttuurikasvatuksen tuleekin siis olla monipuolista ja uudistua jatkuvasti. Tämä mahdollistuu esimerkiksi SOOL:in aktiivisella koulutuksella, joka vastaa nykyajan haasteisiin.

Huolestuttavia uutisia kulttuurikasvatuksesta nousi esiin tutkimusrintamalta, kun Henna Suomen tuore väitöskirja totesi, etteivät tulevat luokanopettajat ole valmiita opettamaan musiikkia. Suomen mukaan opiskelijat arvioivat valmiutensa musiikinopettamiseen alimmilla luokka-asteilla kohtalaisiksi ja 5-6 luokalla välttäviksi. Suomi huomauttaa myös, että suurella osalla opiskelijoista todettiin puutteita aivan keskeisissä musiikin perustiedoissa. Nämä surulliset uutiset tukevat myös omaa henkilökohtaista kokemustani, mitä olen luokanopettajaksi opiskelevilta ystäviltäni kuullut. Musiikinopettamisen opiskelun määrä ja laatu eivät ole olleet riittäviä. Jos tulevat opettajat eivät koe olevansa riittävän päteviä opettamaan musiikkia, kulttuurikasvatus vaarantuu. Tähän perustuen opettajankoulutuksella on keskeinen rooli varmistaessa kulttuurikasvatuksen rooli tulevaisuudessa.

Opiskellessani pääaineena musiikkikasvatusta, on oma tilanne musiikinopettamiseen varmasti eri, ja omalta osaltani musiikkikasvatuksessa koen saaneeni laadukasta ja hyvää opetusta sekä tukea ja tietoa tulevaa työtäni varten. Kiitos siitä kuuluu Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen parissa työskenteleville ammattilaisille.

Olen myös omin silmin nähnyt, kuinka musiikki piristää ja joskus jopa pelastaa nuoria. Nuoret voivat villiintyä ja innostua musiikista, ja musiikki voi muodostua tervetulleeksi tauoksi muun elämän tuomasta stressistä. Itseni mukaan lukien, musiikista voi myös muodostua ammatti tai elinkeino. Näitä mahdollisuuksia kulttuurikasvatukseen tulee tukea ja edistää.

 

“Tutkimuksen mukaan kulttuuri lisää hyvinvointia ja terveyttä. “On todettu, että aktiivinen kulttuuriharrastus on yhteydessä koettuun terveyteen, hyvän elämän kokemuksiin sekä pitkään ikään.”

Ei sovi myöskään unohtaa kulttuurin vaikutusta hyvinvointiin. Nykyään puhutaan entistä enemmän opiskelijoiden ja nuorten hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä ongelmista. Myös opettajien työhyvinvointi on pinnalla: ensi lukuvuosi on opettajien hyvinvoinnin teemavuosi OAJ:ssä. Uskon, että juuri kulttuuri tukee hyvinvointia niin opettajien kuin opiskelijoiden puolesta ja tätä väitettä tukee myös Suomen Mielenterveysseuran tutkimus. Tutkimuksen mukaan kulttuuri lisää hyvinvointia ja terveyttä. “On todettu, että aktiivinen kulttuuriharrastus on yhteydessä koettuun terveyteen, hyvän elämän kokemuksiin sekä pitkään ikään.”

Jos kulttuurista täten tulee normi jo koulutaipaleen aikana, on kulttuurin harrastaminen todennäköisempää myös aikuisuudessa. Tämä jatkumo kulttuurikasvatuksesta aikuisuuteen siis lisää kansan hyvinvointia, jolloin onkin pöyristyttävää, että juuri kulttuurikasvatuksesta leikataan. Taito- ja taideaineet ovat konkreettisia kulttuurikasvatuksen väyliä. Väitänkin, että kulttuurikasvatukseen kohdistuvat leikkaukset näkyvät tulevaisuudessa kansan hyvinvoinnissa yhtenä osatekijänä. Päättäjillä on mahdollisuus turvata kulttuurikasvatuksen tulevaisuus esimerkiksi rahoituksen ja tuntimäärien lisäämisen avulla. Aktiivinen ammattijärjestötoiminta mahdollistaa asiaan vaikuttamisen myös suoraan opettajilta päättäjille. Myös itse opiskelijana koen saavani mahdollisuuden vaikuttaa asioihin SOOL:in hallituksen kautta.

Yliopistojen ja päättäjien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä juuri meidän, opettajaksi opiskelevien kanssa. On tärkeää huomioida opiskelijoiden huoli työelämään valmistavan koulutuksen riittämättömyydestä ja vähyydestä. Kuuntelemalla opiskelijoita saamme ajankohtaisimman palautteen koulutuksen kehittämistä varten. Tämä palautteenanto onnistuu niin SOOL:in hallituksen, kuin yliopistojen ainejärjestöjen kautta. Meidän opiskelijoiden tulee taas muistaa pysyä aktiivisina ja esittää ajatuksemme ja mielipiteemme selvästi, aivan niin kuin olemmekin tehneet. Siitä olen ylpeä!

Pidetään yhdessä Suomen koulutuspoliittinen lippu korkealla ja muistetaan kulttuurikasvatuksen tärkeä rooli!

Joona Koivisto

Kirjoittaja on Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton hallituksen jäsen kaudella 2019-2020.

Piditkö? Jaa teksti muillekin!

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.