Ihmisyydestä ja sen kasvusta

“Kun aineellinen yltäkylläisyys valtaa alaa on kysymys siitä, miten tämä jatkuva tarve kokea mielihyvää saadaan ohjattua uusiksi, kestävälle uralle.

Jos uskoo ihmisen kykyyn kasvaa ja kehittyä, alkaa toivo huomiseen paistamaan hieman kirkkaammin. Itse kuulun ainakin tähän joukkoon. Ja jos ihminen kykenee oppimaan johonkin tiettyyn käyttäytymismalliin, kykenee hän myös oppimaan tästä pois.”

“Demokratia kuolee pimeydessä”

“Viime viikosta keskustelua on herättänyt ilmoitus Vihreän Langan lakkauttamisesta. Poliittinen puolue Vihreät teki päätöksen oman rahallisen tukensa vetämisestä lehdeltä, jolloin taloudellisia edellytyksiä lehden jatkamiselle ei enää ole. Vuodesta 1983 julkaistun Vihreän Langan viimeiset numerot ilmestyvät joulukuussa.

”Tämä on tappio tavallisille suomalaisille”, kirjoitti Suomenmaa asiasta. Sanoihin on helppo yhtyä.”

Vierailijablogi: Opettajat ovat tulevaisuuden kulttuurillisia muovaajia

“Yliopistojen ja päättäjien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä juuri meidän, opettajaksi opiskelevien kanssa. On tärkeää huomioida opiskelijoiden huoli työelämään valmistavan koulutuksen riittämättömyydestä ja vähyydestä. Kuuntelemalla opiskelijoita saamme ajankohtaisimman palautteen koulutuksen kehittämistä varten.”, kirjoittaa Suomen opettajaksi opiskelevien liiton, SOOL ry:n, liittohallituksen jäsen Joona Koivisto.