Keskustan Sivistysseuran puheenjohtaja Arttu Karila.

Keskustan Sivistysseura esittää Luottamuksen apilan “Osaava kasvu” -lehden muuttamista muotoon “Sivistys ja osaaminen”. Vaarana on, että keskustan vaaliohjelma jää teemoiltaan liian kapea-alaiseksi eikä vastaa kaikkiin ajan haasteisiin.

– Keskustan tulee laajentaa viestiään nykyisestä ja puhua laaja-alaisesti myös sivistyksen puolesta. Keskustalaiset ovat perinteisesti kannattaneet esimerkiksi koulutuksen sivistyksellistä näkökulmaa eikä osaaminen ole tarkoittanut vain ammattia vaan myös laajempaa oman osaamisen ja ajattelun kehittämistä, sanoo Keskustan Sivistysseuran puheenjohtaja Arttu Karila.

Nimenmuutoksen lisäksi Sivistyseura esittää  seuraavia kohtia huomioitavaksi “Sivistys ja osaaminen” -teeman alla:

  • Vakaa yhteiskunta nojaa kansalaisten vahvaan yleissivistykseen, kansanvaltaiseen demokratiaan ja korkeaan osaamiseen. Keskusta puolustaa jokaisen oikeutta kehittää itseään elinikäisen oppimisen hengessä ja mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan rakentamiseen.
  • Suomalaisen tiedepolitiikan pitää olla pitkäjänteistä ja laaja-alaista. Tarvitsemme laaja-alaisesti uutta tietoa eri tieteenaloilta valmistautuessamme tulevaisuuden haasteisiin, joita meistä kukaan ei osaa vielä ennustaa.
  • Taide ja kulttuuri ovat uuden etsimistä, vanhan ymmärtämistä ja arjen hyvinvointia. Keskusta puolustaa kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta, jotta jokaisella suomalaisella olisi mahdollisuus taiteen ja kulttuurin harrastamiseen.

– Toivottavasti puoluehallitus antaa tälle keskustelulle sen painoarvon, minkä se keskustalaisen sivistysaatteen hengessä vaatii, Karila sanoo.

Luottamuksen apilassa on neljä lehteä, jonka lehdistä löytyvät teemat “huolenpito”, “realistinen vihreys”, “vastuunkanto” ja “osaava kasvu”. Teemoista kolme ensimmäistä on jo julkaistu.

Lisätietoja:

Arttu Karila
puheenjohtaja
Keskustan Sivistysseura

Piditkö? Jaa teksti muillekin!

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.