Uusimmat blogit

PISA-keskeisyys ohjaa koulunkäyntiä myös poikkeusoloissa "Poikkeusolojen vallitessa ei ole oikea aika lähteä tekemään suuria muutoksia suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Kun poikkeusoloista on luovuttu Suomessa on kuitenkin syytä käydä keskustelu siitä, painotetaanko tällä hetkellä perusopetuksessa oikeita asioita." Suomessa on eletty pian pari kuukautta poikkeusoloissa. Yksi näkyvimmistä muutoksista yhteiskunnassa liittyy kouluihin ja opetukseen: valtaosa oppilaista on ollut etäopetuksessa maaliskuun puolestavälistä lähtien. …
Ihmisyydestä ja sen kasvusta ”Keskiössä on ihmisenä kasvaminen ja kehittyminen tasapainossa luonnon kanssa.”Ihminen on poikkeuksellinen ihmisen potentiaalin - tekojen ja ajatusten mahdollisuuksien - vuoksi. Potentiaalin hyvään tai pahaan. En usko, että yksikään vauva syntyy tähän maailmaan pahantahtoisena. Nelson Mandelaa lainaten: jos ihminen oppii tuntemaan vihaa, oppii hän myös rakastamaan. Tämän lainauksen pariin ajauduin kun pohdin julkisen …
"Demokratia kuolee pimeydessä" Vihreän Langan lakkautus on tappio tavalliselle suomalaiselle. Yhdysvaltalainen, politiikkaa seuraava lehti The Washington Post otti otsikon mukaisen iskulauseen käyttöönsä omana tunnuksena ja julistuksena vuonna 2017 – vain hetki sen jälkeen, kun Donald J.Trump oli valittu 45. Yhdysvaltain presidentiksi. Maailmassa, jossa totuus on häilyvä käsite suurvallan johtajalle, lehti halusi kirkastaa omaa tehtäväänsä neljäntenä valtiomahtina. Mikä on …
Vierailijablogi: Opettajat ovat tulevaisuuden kulttuurillisia muovaajia "Yliopistojen ja päättäjien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä juuri meidän, opettajaksi opiskelevien kanssa. On tärkeää huomioida opiskelijoiden huoli työelämään valmistavan koulutuksen riittämättömyydestä ja vähyydestä. Kuuntelemalla opiskelijoita saamme ajankohtaisimman palautteen koulutuksen kehittämistä varten." Läpi elämäni, opettajat ovat auttaneet minua niin kouluun, kuin elämään liittyvissä asioissa. Opettajuus oli minulle lapsesta saakka haave. Hakiessani opiskelemaan …